کاربرد طب سوزنی در درمان دردها

طب سوزنی با تحریک نقاطی در ۱۴ مسیر انرژی بدن، جریان حیاتی انرژی را آزاد می کند. دانشمندان می گویند، فرو بردن سوزن ها در بدن باعث آزاد شدن هورمون آندورفین (ضددرد طبیعی) و افزایش جریان خون و تغییر فعالیت مغز می شوند. منتقدان طب سوزنی می گویند: به خاطر آنکه مردم باور دارند که با این طب خوب می شوند، از آن استفاده می کنند و این طب اثری همانند دارو نما دارد.

همان طور که می دانیم درمان دردهای مزمن با داروهای معمول با عوارض جانبی زیادی همراه است و بدین دلیل پیشرفت های علمی در پژوهشهای طب سوزنی کاربرد این روش را در دهه گذشته جهت درمان درد به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داده است: تخمین زده می شود بیش از نیم میلیون درمانگر در خارج کشور چین از طب سوزنی برای درمان درد استفاده می کنند که بیش از چند صد هزار نفر آنان پزشک هستند. در کلینیک های درد آلمان، اروپا، آمریکا درصد بالایی از پزشکان کایروپراکتورها – طبیعی درمانگر و…. از طب سوزنی در درمان بیماریها استفاده می کنند و نتیجه قطعی این روش درمان به اثبات رسیده است.

براساس نظریه دانشمندان چینی ۱۴ کانال در عروق و اعصاب وجود دارند که در آنها انرژی حیاتی جاری می باشد و این کانالها به ارگانهای حیاتی بدن مربوط می باشند بطور مثال اگر روی نقطه ای در پا سوزن بزنیم می توان یک ارگان داخلی مانند کبد را که با پاها فاصله زیادی دارد تقویت نمود.