مکانیسم های علمی اثبات شده طب سوزنی

 

 در طی سالها و قرنها تحقیق فرضیه های زیادی مطرح گردیده که مقدار زیادی از آنها اثبات شده اند و عده کمی از آنها هنوز دردست بررسی می باشد .

 تعدادی از مکانیسم های آن بطور خیلی مختصر به شرح ذیل می باشد :  

  1. ثابت شده هر نقطه از پوست تصویری درقشر مغز دارد ,با تحریک یک نقطه توسط سوزن ،رشته های عصبی کوچک که در عضلات قرار گرفته اند فعال می شوند و تحریکات را به نخاع ،مغز میانی محور هیپوفیز – هیپوتالاموس و از طریق CSF(مایع مغزی نخاعی ) به کل سیستم عصبی و نیز سیستم سمپاتیک sympatic و پاراسمپاتیکParasympatic  فعال شده و باعث آزاد سازی واسطه های عصبی و هورمونی شده که از طریق جریان خون به سلولهای ارگانهای هدف ( مثلاً مغز ، قلب ، کلیه ، کبد )  رسیده و تأثیرات خاص خود را اعمال می کنند.
  2. نیش سوزن باعث آزاد سازی موادی در خود سلولها عضلانی می شود که  روی دستگاه غدد مترشحه اثر می گذارند.
  3. مواد آزاد شده در اثر تحریک سوزن باعث تقویت سیستم ایمنی و تحریک رشد سلولی می شود .
  4. بی نظمی تعادل یونی توسط یونهای فلزی سوزن در یک جهت اختصاصی هدایت می گردد و یونهای مورد نیاز بدن را تأمین و یونهای مثبت زیاده از حد را تخلیه می نماید.
  5. مقاومت پوستی Impedance در این نقاط طب سوزنی کمتر از پوست اطراف است و در اثر نفوذ سوزن یک جریان الکتریکی ضعیف با قطب منفی ایجاد می شود که باعث حرکت و رشد سلولهای عصبی به سمت قطب منفی می شود . این جریانها و میدانهای الکتریکی مستقیم ، در بهبود شکستگی استخوان ، رشد گیاه ، جنین شناسی و ترمیم نخاع شوکی در خوکچه های هندی با دو پای فلج نقش داشته اند .
  6. و از همه جالبتر سوزن باعث کاهش بلند مدت مقاومت پوست تا حدود ۹۰۰۰ اُهم می شود و سرعت جریانی معادل ۱۰ میکرو آمپر ایجاد می کند و این دقیقأ همان شدت جریانی است که باعث رشد اعصاب و ترمیم اندام می شود.